Diƫtistenpraktijk Barnak
Vergoedingen

Vergoedingen

Directe toegankelijkheid
De diëtist is direct toegankelijk en dit betekent dat iedereen zonder verwijsbrief naar de diëtist kan. Werken met een verwijsbrief geniet onze voorkeur, omdat sommige zorgverzekeraars dit van ons vragen.

Identificatieplicht
U dient zich bij uw eerste consult te identificeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Basisverzekering
Vanuit de basisverzekering wordt 3 uur dieetadvisering per jaar vergoed en in de praktijk komt dit meestal neer op 4-6 consulten per jaar. Sommige zorgverzekeraars bieden een extra vergoeding (bovenop de 3 uur per jaar) in de aanvullende verzekering. Dit kunt u gebruiken wanneer u de 3 uren uit de basisverzekering heeft verbruikt. Raadpleeg hiervoor uw polis of kijk op de website Zorgwijzer of Independer.
De 3 uur dieetadvisering per jaar ziet er als volg uit:

  • 1ste consult 60 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte tijd 
  • 2de consult 30 minuten
  • 3de consult 30 minuten
  • 4de consult 15 minuten
  • 5de consult 15 minuten

De frequentie van de vervolgconsulten kunnen we in overleg naar wens en behoefte aanpassen.

Let op: De tijd die in rekening wordt gebracht is opgebouwd uit directe en indirecte tijd. Directe tijd bestaat uit de tijd die de diëtist in een adviesgesprek samen met u gebruikt. Indirecte tijd bestaat uit de tijd die wordt besteed aan werkzaamheden rondom het consult zoals, de voorbereiding van uw consult(en), uitwerking van uw dossier of verzending van rapportages naar uw (huis)arts/specialist.

Eigen risico
De dieetadvisering valt onder uw verplichte eigen risico. Ook in 2022 is het verplichte eigen risico € 385,- per verzekerde per jaar. Het eigen risico betaalt u voor zorg die u gebruikt uit uw basisverzekering zoals, bloedonderzoeken en medicatie. Wanneer u het eigen risico heeft betaald, wordt de dieetadvisering door uw verzekering vergoedt.

Onder de 18 jaar
Verzekerden tot 18 jaar betalen geen eigen risico en kunnen dus kosteloos gebruik maken van de dieetadvisering.

Ketenzorg
Dieetadvisering voor mensen met Diabetes Mellitus, COPD, astma en cardiovasculair risicomanagement (CVRM) wordt vanuit de ketenzorg aangeboden en valt dus buiten het eigen risico. De dieetadvisering wordt dan volledig vergoed.

Indien u verhinderd bent
Mocht het voorkomen dat u uw afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u vriendelijk dit 24 uur van tevoren telefonisch of via e-mail door te geven. Als u dit niet doet, is de diëtist genoodzaakt om de kosten in rekening te brengen.

Fatsoenlijk en betrouwbaar

Barnak 2

© 2018 - Webdesign en fotografie www.az-gsb.nl