Diƫtistenpraktijk Barnak

Privacy en klachtenregeling

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Barnak

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht en vervangt hiermee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Diëtistenpraktijk Barnak hanteert de  AVG-verordening bij de verwerking van uw  persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij gebruiken

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer/ mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • Relevante medische gegevens
 • Overige persoonsgegevens die u persoonlijk, telefonisch en/of schriftelijk aan ons verstrekt  

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens
Diëtistenpraktijk Barnak verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de door u verleende toestemming voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van een persoonlijk dieet op maat
 • Verzending van rapportage(s) naar de (huis) arts/specialist
 • Voor de communicatie teneinde de uitvoering van werkzaamheden
 • Declaratie van de onkosten bij  zorgverzekeraars 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Diëtistenpraktijk Barnak kan uw persoonsgegevens, indien noodzakelijk, delen met derden (arts, specialist, zorginstelling etc..) voor behandelingsdoeleinden. Deze persoonsgegevens verstrekken we alleen met de door u verleende toestemmin. Om uw privacy te waarborgen hebben we samen met de relevante partijen een overeenkomst opgesteld waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw gegevens.

Bewaartermijn persoonsgegeven
Diëtistenpraktijk Barnak bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na de beëindiging van de dieetadvisering/opdracht.

Inzage-, aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek sturen naar info@dietistenpraktijkbarnal.nl waarbij wij binnen 4 weken contact met u zullen opnemen om een afspraak te maken en uw verzoek te verwerken. U dient voor deze afspraak ten allen tijden een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen, ter vaststelling van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Diëtistenpraktijk Barnak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft hiervoor de nodige en passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang en gebruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan. Als u de indruk of het vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed bewaard zijn of als aanwijzingen bestaan van bovengenoemde redenen neem contact met ons op via info@dietistenpraktijkbarnal.nl of via 06-46109363.

Klachtenregeling
In onze praktijk streven we naar het behoud en de ontwikkeling van kwaliteit en optimale zorg en waardoor we openstaan voor feedback van onze klanten. Heeft u toch een klacht of een geschil, ga dan eerst met ons in gesprek. Bent u alsnog niet tevreden, dan kunt u terecht bij het klachtenregeling.nl.

Eerlijk en zorgzaam

© 2018 - Webdesign en fotografie www.az-gsb.nl